Mutual Fund is een vereniging voor studenten met een affiniteit voor beleggen. Mutual Fund heeft een educatief en sociaal doeleind. Door te discussiëren over beleggen verhogen wij het kennis- en vaardigheidsniveau van onze leden. Kennis opgedaan op de universiteit kan in de praktijk worden uitgevoerd en wordt aangevuld door middel van presentaties van professionals uit de beleggingswereld. 

Wij komen maandelijks samen om onder meer de portefeuilles te bespreken. Er zijn drie portefeuilles waar in ieder ongeveer 25 leden zijn belegd met hun eigen vermogen. Het vermogen wordt voornamelijk geïnvesteerd in aandelen die door middel van pitches worden geïntroduceerd door de leden zelf. Bij een dergelijke pitch worden de andere leden uit een fonds meegenomen in de analyse van het aandeel en wordt duidelijk gemaakt waarom het aandeel gekocht of verkocht dient te worden. Na de pitch zullen er vragen worden gesteld, zal er worden gediscussieerd en zal er uiteindelijk gestemd worden of het aandeel dan wel wordt gekocht of verkocht.

Op de maandelijkse meeting wordt er ook een presentatie, de Tell Me Something I Don’t Know (TMSIDK) gegeven door een van onze partners. De bedoeling van de TMSIDK is om de beleggingsinhoudelijke kennis van onze leden te verbreden en te verdiepen. Tijdens de TMSIDK wordt er over een relevant maar nieuw onderwerp gesproken waardoor we elke maand bijleren. In het verleden is er bijvoorbeeld verteld over beleggen in Japan, beleggen in schaliegas en markt timing. Naast de TMSIDK worden er ook workshops gegeven. In deze workshops wordt er onder meer geleerd hoe een bedrijf gewaardeerd moet worden.

Uiteraard vinden wij het ook belangrijk om elkaar beter te leren kennen. Daarom is er na iedere meeting een borrel en wordt er elk jaar een reis georganiseerd.