Over het Mutual Fund

Mutual Fund is een vereniging voor studenten met een affiniteit voor beleggen en financiële markten. Mutual Fund heeft zowel een educatief en sociaal doeleind. Door discussies over markten en beleggingen te faciliteren, verhogen wij het financiële kennis- en vaardigheidsniveau van onze leden. Kennis opgedaan op de universiteit kan in de praktijk worden toegepast en wordt aangevuld door middel van presentaties van professionals uit de beleggingswereld. Naast het bijbrengen van kennis over beleggen, worden leden ook op sociaal vlak uitgedaagd, bijvoorbeeld bij het geven van maandelijkse stock-pitches, en bij het hebben van fondsbesprekingen in groepsverband.

Programma

Het programma van een Mutual Fund-meeting ziet er normaal gesproken als volgt uit:

19:00 Start maandelijkse meeting
19:15 Macro-economische update door de Macro-commissie
19:30 Tell Me Something I Don’t Know
20:15 Pauze
20:45 Afzonderlijke fondsbesprekingen (fonds 1, 2 & 3)
22:00 Afsluitende borrel op externe locatie

Macro-Economische Update

Maandelijks geeft onze macro-commissie een update over belangrijke macro-economische gebeurtenissen van de afgelopen maand. Hierbij wordt de nadruk gelegd op hoe deze gebeurtenissen de portefeuilles kunnen beïnvloeden, en hoe de fondsen hierop kunnen inspelen.

Tell Me Something I Don’t Know

Op de maandelijkse meeting wordt er een Tell Me Something I Don’t Know (TMSIDK) gegeven door een van onze partners. De bedoeling van de TMSIDK is om de beleggingsinhoudelijke kennis van onze leden te verbreden en te verdiepen. Tijdens de TMSIDK wordt er over een relevant en nieuw onderwerp gesproken waardoor leden iedere maand nieuwe kennis opdoen, en de brug wordt geslagen tussen theoretische kennis en beleggen in de praktijk. Zo is recentelijk bijvoorbeeld IBS Capital Allies langsgekomen om te vertellen over populaire beleggingsstrategieën als waardebeleggen.

Fondsbespreking

Binnen Mutual Fund zijn er drie fondsen (Fonds 1, Fonds 2 en Fonds 3). Elk fonds bestaat uit ongeveer 20 leden, die allen een bedrag van 500-1000 euro inleggen, en ieder één specifiek aandeel volgen binnen de fondsportefeuile. Het geld wordt voornamelijk geïnvesteerd in aandelen die door middel van maandelijkse pitches worden geïntroduceerd door de leden. Bij een dergelijke pitch worden de andere leden uit een fonds meegenomen in de analyse van het aandeel en wordt duidelijk gemaakt waarom het aandeel gekocht of verkocht dient te worden. Na de pitch zullen er vragen worden gesteld, zal er worden gediscussieerd en zal er uiteindelijk gestemd worden of het aandeel dan wel wordt gekocht of verkocht, en voor welk bedrag er wordt aangekocht/verkocht.

Andere Evenementen

Naast de maandelijkse meetings worden er ook andere evenementen georganiseerd. Zo organiseren we bijvoorbeeld workshops, waarin onder meer geleerd wordt hoe een bedrijf gewaardeerd moet worden. Ook organiseren we inhousedagen samen met onze partners, om leden te verbinden aan bedrijven die voor hen interessante carrièremogelijkheden bieden. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk om elkaar beter te leren kennen. Daarom is er na iedere meeting een borrel en wordt er elk jaar een reis georganiseerd. Meer weten over andere evenementen? Kijk op onze Events pagina.